Kategorija: energetika
Koliko stane plinska elektrarna?
Koliko stane sončna elektrarna?
Koliko stane hidroelektrarna?
Doseganje cilja 25 odstotkov iz obnovljivih virov energije do 2020