Ogljični odtis v letu 2022
pod kategorijami: energija co2

Želel sem narediti hiter izračun emisij TGP zase iz energetske rabe. V osnovi večji del energije človek danes porabi za ogrevanje bivališča, ogrevanje sanitarne tople vode, elektriko, mobilnost. Poleg tega se emisije ustvarjajo tudi posredno, z nakupi hrane in drugih stvari in storitev, ampak človek v enem letu nakupi zelo veliko zelo različnih stvari in je to precej težje ovrednotiti ter presega cilj te objave.

Ogrevanje

Stanovanje se ogreva prek vročevoda Energetike Ljubljana. V stanovanju je števec, ki je za lansko leto odčital 2036 kWh porabe. Energetika Ljubljana je objavila, da je specifična emisija CO2 za vročo vodo v letu 2022 znašala 0,4727 kg CO2/kWh.

Sanitarna topla voda

Topla voda je prav tako vezana na vročevod. Letna poraba je bila 1644 kWh, specifična emisija CO2 je enaka kot zgoraj.

Elektrika

V letu 2022 je bilo na odjemnem mestu stanovanja porabljeno 1487 kWh električne energije. Za specifično emisijo CO2 za leto 2022 še ni podatka, tako da sem vzel vrednost za 2021, ki jo je naračunal IJS in upošteva tudi izgube na omrežju. Specifična emisija CO2 za leto 2021 znaša 0,316 kg CO2/kWh.

Mobilnost

Z bencinskim avtom sem lani tankal za 655 litrov bencina. Pri enem litru bencina nastane za 2,168 kg CO2 izpustov.

Emisije

Področje Količina Specifična emisija CO2 Skupne emisije
Ogrevanje stanovanja 2.036 kWh 0,4727 kg CO2e/kWh 962 kg CO2e
Topla voda 1.644 kWh 0,4727 kg CO2e/kWh 777 kg CO2e
Elektrika 1.487 kWh 0,316 kg CO2e/kWh 470 kg CO2e
Mobilnost 655 L bencina 2,168 kg CO2e/L 1420 kg CO2e

Načina ogrevanja stanovanja ne morem spremeniti (niti to nima smisla), izolacija pa je vezana na izolacijo celotne stavbe, ki je skupinska investicija in zahteva svoj čas, voljo stanovalcev, finance in še kaj.

Topla voda je energetsko precej potratna, ampak vseeno se ne bi tuširal z ledenim tušem.

Električno omrežje je še večji sistem od lokalnega daljinskega ogrevanja in moramo pač zgraditi več nizkoogljičnih elektrarn. Za balkonsko elektrarno pa bi rabil balkon.

Največ emisij delam z avtomobilom, ki je poleg največje tudi najlažja priložnost za znižanje emisij, saj imam pri nakupu avtomobila povsem proste roke. Izziv pri električnem vozilu je polnjenje, saj za starejše bloke zopet ni enostavne rešitve za domačo polnilnico.


Faktorji emisij CO2 za Energetiko Ljubljana za leto 2022 (preden izginejo s spletne strani):

Specifična emisija t CO2 za 1 MWh vroče vode: 0,4727 tCO2/MWh

Specifična emisija t CO2 za 1 MWh tehnološke pare (parovod TE-TOL): 0,3994 tCO2/MWh

Specifična emisija t CO2 za 1 MWh tehnološke pare (parovod TOŠ): 0,2575 tCO2/MWh