Radon
pod kategorijami: bivalni prostori radon slovenija

Zdravstveno tveganje

Radon je v Sloveniji zapostavljena in slabo poznana nevarnost za zdravje. Poglavitni problem radona je, da njegova pojavnost viša tveganje za nastanek pljučnega raka. Radon je radioaktiven in razpade na druge prav tako radioaktivne elemente, ki pa niso plini, ampak trdni delci, ki se človeku usedejo v pljuča. Tam sevajo in če je koncentracija radona zares visoka, precej povišajo tveganje za nastanek pljučnega raka. Radon povzroči okrog 9% pljučnih rakov in je za kajenjem drugi najpogostejši povzročitelj pljučnega raka.

Količina radona se meri v Becquerelih na kubični meter, Bq/m³. Povišanje iz 0Bq/m³ nad 100Bq/m³ poveča verjetnost za nastanek pljučnega raka za 16%, povišanje iz 0Bq/m³ na 600Bq/m³ pa verjetnost za nastanek pljučnega raka podvoji.

V tujini so smernice, da mora biti koncentracija radona pod 100Bq/m³, medtem ko so v Sloveniji smernice, da ukrepanje ni potrebno dokler je koncentracija pod 300Bq/m³.

Nacionalna raziskava iz leta 2011-2012 je pokazala povprečne koncentracije radona 340Bq/m³ v hladnem obdobju in 158Bq/m³ v toplem obdobju. Posamezne stavbe in tudi posamezne sobe znotraj stavb lahko precej odstopajo med sabo, zato je izvajanje meritev edini način za določitev koncentracij.

Od kje radon prihaja

Radon prehaja iz tal oz. zemlje v zrak. Radon se lahko pojavlja povsod po Sloveniji in ni enostavno vnaprej vedeti ali se bo pojavljal na dotični lokaciji ali ne. Ko pa na zemlji že stoji stavba, je izvajanje popravkov precej težje, če stavba ni bila sprojektirana s sistemom za odvajanje radona.

Sodobne stavbe so bolj zrakotesne in bolje izolirane, višja zrakotesnost pa lahko poveča koncentracijo radona. K povečani koncentraciji lahko pripomore tudi renovacija, npr. menjava oken za novejše, ki bolje tesnijo.

Radon največkrat prodre v stavbo skozi razpoke in špranje v tleh ali skozi preboje temeljne plošče. V ogrevalni sezoni je znotraj stavbe toplejši zrak, ki povzroča vzgon, zato je ob stiku stavbe s tlemi zračni tlak nižji, razlika v tlaku še dodatno spodbuja vdor radona v stavbo.

Protiradonski ukrepi

Osnova protiradonskih ukrepov je nadzorovano prehajanje radona v plast, iz katere ga lahko nadzorovano odvajamo stran od bivalnih prostorov.

Nadzorovano prehajanje radona se običajno doseže tako, da se pod stavbo ustvari zračna prepustna plast. En način, da se to doseže, je nasutje iz dovolj debelega peska in perforiranimi cevmi, ki omogočajo ventilacijo. Če se pokaže, da je koncentracija previsoka, se lahko kasneje enostavno vgradi ventilator, ki aktivno odvaja radon.

Alternativa je v obliki prostora. Pri nas bi to bila npr. klet, v ZDA pa imajo pogosto pod stavbo nekaj prostora, kamor lahko pospravijo različne napeljave. Ta prostor spet lahko aktivno prezračujemo, če se izkaže, da so koncentracije radona prevelike.

Pomembno je, da je nad prezračevano plastjo tudi radonska zapora, npr. bitumenska hidroizolacija z aluminijastim vložkom.

Stanje v Sloveniji

V Sloveniji zaenkrat protiradonska gradnja ni obvezna, zato so ljudje z njo dokaj slabo seznanjeni, tako splošna javnost kot gradbena stroka. Imamo precej dobre smernice, a so zgolj smernice.

Protiradonski sistem je ena izmed tistih zadev, ki jo je trivialno narediti, ko se stavba gradi, če na to pomislimo. Če na to ne mislimo, lahko postane naknadna sanacija precej draga in štorasta. Lahko pa sprejmemo tveganje in živimo v hiši, ki nas hoče ubiti.

Slovenija v javnih stavbah izvaja program sistematičnega pregledovanja in izvajanja meritev radona. Včasih so meritve na videz presenetljive, saj se lahko precej razlikujejo tudi med sosednjimi prostori v stavbi. Po odkritih težavah z radonom so potem pogosto še težave s politično voljo - nekateri nočejo priznati, da je radon res problem - in finančna sredstva za sanacijo.

Zasebni objekti so v teh študijah slabo pokriti. Kot posameznik se lahko v okviru javnega programa postavite v čakalno vrsto za pridobivanje kompleta za merjenje koncentracije radona, ampak je količina teh merjenj omejena na letni ravni. Precej hitreje in enostavneje je, če si posameznik kupi na trgu prosto dostopno napravo za merjenje radona, a te niso najcenejše.

Sam imam izkušnje z Airthings View Plus. Pri tej napravi je zelo jasno, da jo kupci uporabljajo za merjenje radona in jo prenašajo po različnih prostorih, saj omogoča nastavljanje nove lokacije. S spremembo lokacije se prekine časovna vrsta iz katere se potem izdela poročilo o radonu, s tem pa je omogočeno, da se drago napravo bolje izkoristi. Airthings tudi javno objavlja zemljevid pojavnosti radona na podlagi podatkov, ki jih naprave tega proizvajalca zaznavajo.


Zemljevid pojavnosti radona iz podatkov merilnikov Airthings

Povezave: