Pušča vam plin
pod kategorijami: slovenija plin energija emisije bivalno okolje

Imate štedilnik na plin? Pušča vam plin.

Ampak brez panike, to je povsem običajno. Vsaka cev in vsak ventil je priložnost, da se nekaj plina izmuzne. Presenetljivo velika količina plina pa se izmuzne kar iz štedilnika. Ugasnjenega.

To so ugotovile že nekatere druge študije. Je pa novost zame to, da sem se zavedel, da lahko ocenim količino plina, ki mi uhaja iz štedilnika. Do tega pa sem prišel bolj naključno kot načrtno.

Že dlje časa se sicer pripravljam, da bi plinski štedilnik zamenjal. Plin dobivam preko mestnega plinovoda in vsak odjemalec ima na odjemnem mestu plinomer, ki veselo šteje porabo plina. Plinomer je zanimiva naprava, ki nadtlak pretvori v mehansko gibanje, ki premika števec.

Ob koncu meseca sem fotografiral plinomer, da sporočim stanje Energetiki. Poročanje sicer ni obvezno, a v primeru, da stanja števca ne sporočim, dobim obračunano porabo glede na zunanje temperature. Edino trošilo plina v stanovanju je plinski štedilnik. Tega praktično ne uporabljam več, zato je rahlo nadležno, da se plin obračuna, kljub temu, da porabe ni.

Tri dni kasneje sem spet gledal plinomer in ugotovil, da se je stanje na plinomeru spremenilo, čeprav zagotovo nisem uporabljal plinskega štedilnika. Zanimivo!

https://zejn.net/b/2023/03/04/pusca-vam-plin/plinomer_20230303_1121.jpg https://zejn.net/b/2023/03/04/pusca-vam-plin/plinomer_20230228_0642.jpg https://zejn.net/b/2023/03/04/pusca-vam-plin/plinomer_20230131_0638.jpg

Koliko plina uhaja

K sreči sem fotodokumentiral stanje plinomera in lahko zdaj naredim odčitek.

Staro stanje 28.2. ob 07:42 je bilo 2095,7938 m3.

Novo stanje 3.3. ob 12:21 je bilo 2095,8092 m3.

Izmerjena razlika je 0,0154 m3.

Razlika v času je 3 dni, 4 ure in 39 minut oz. 76,65 ur.

0,0154 m3 deljeno z 76,65 ur je 0,0002009 m3/h oz. približno 0,201 dm3/h. Na dan plinomer izmeri 4,82 kubične decimetre plina, ki uhaja iz štedilnika.

Ta izračun lahko primerjam s porabo plina za pretekli mesec.

Začetno stanje 31.1. ob 07:38 je bilo 2095,6591 m3. Končno stanje 28.2. ob 07:42 je bilo 2095,7938 m3.

Razlika v plinu je 0,1347 m3. Razlika v času je 28 dni in 4 minute oz. 672 ur.

0,1347 / 672 = 0,0002004 m3/h oz. 0,2004 dm3/h. Na dan plinomer izmeri približno 4,81 kubične decimetre plina. To je presenetljivo podoben rezultat prejšnjemu. Očitno res cel mesec nisem uporabljal plinskega štedilnika.

Ob upoštevanju pretvorbenega faktorja zaradi nadmorske višine 0,93858, je količina fosilnega plina, ki dnevno uhaja, približno 4,52 normne kubične decimetre oz. 0,00452 Nm3.

Kaj to pomeni

Zaradi plinovoda imam nameščen plinomer in sem sploh imel možnost opaziti, da plin uhaja iz štedilnika. V primeru uporabe plina v jeklenki je to težje, saj ni med jeklenko in štedilnikom nobenega števca, sploh pa ne umerjenega.

Količine plina, ki uhajajo iz štedilnika, so tako majhne, da se jih s človeškimi čutili ne voha, ne zazna. Če boste res pozorni in dobesedno tiščali nos v ugasnjen štedilnik, potem morda zavohate značilni "vonj po plinu". Kar zares vohate sicer ni zemeljski plin, ampak dodan plin, ki poskrbi, da lahko uhajanje plina zavohamo.

Z vidika varnosti načeloma take količine ne bi smele biti problematične za neko stanovanje, ki je v redni rabi, kjer se torej odpirajo okna in vrata. Lahko bi se plin začel kopičiti v nevarnih količinah, če bi bili prostori dlje časa zaprti ali če bi se uhajanje povečalo. Če uporabljate jeklenko, je vsekakor smiselno zapreti jeklenko s plinom, če boste za dlje časa odsotni oz. če bojo prostori dlje časa neuporabljani.

Z vidika zdravja vsekakor ni dobro, da vdihavamo ogljikovodike in druge primesi, ki so po plinovodu prišle v hlapni obliki morda namenoma, kot so plini, ki dajejo plinu vonj, kot tudi tisti, ki pridejo z zemeljskim plinom, ker nima smisla popolnoma izločati zgolj metana, če gre za plin, ki je namenjen predvsem sežiganju.

Cenovno je tak izpust tudi pri obstoječih cenah plina zanemarljiv - 12,6 centa na mesec.

Z vidika emisij toplogrednih plinov je plin iz plinovoda predvsem metan, ki je kar 84-krat močnejši toplogredni plin kot CO2. Metan ima pri normalnih pogojih težo 0,717kg/m3, kar pomeni, da vsak dan uide 3,24g metana. To ustreza približno 272g CO2 ekvivalenta emisij. Povedano drugače: plinski štedilnik ždi v hiši, a vsak dan tudi ob neuporabi naredi emisij za nekaj kilometrov vožnje z avtomobilom!

Sledeči izračun je zelo čez palec, tudi zato, ker primerjam mestni plin s plinom iz jeklenke. Če je štedilnik izven uporabe 90% časa, v enem letu uhajanje nanese za 1kg plina. To je približno desetina jeklenke. V prejšnjem stanovanju, kjer sva imela jeklenko, sva eno jeklenko porabila v 10 mesecih. 1kg izpuhtelega plina na 12kg porabljenega bi bilo okrog 8% izgub, kar je veliko.

Za ta plinski štedilnik lahko rečem le, da ne bo več dolgo delal izpustov.


Preberite še naslednjo objavo, primerjavo moje ocene izgub s študijo, ki so jo izvedli na Stanfordu.


Povezave: