Kako spodbujamo rabo nizkoemisijskih tovornih vozil
pod kategorijami: slovenija emisije zrak

V Londonu je že pred časom stopila v veljavo nova ureditev, kjer se je precej razširil obseg ultra-nizko-emisijske cone, kamor smejo brez plačila dodatne okoljske globe vstopiti zgolj vozila, ki delajo manj izpustov.

Slovenija take ureditve niti ne omogoča v zakonodaji, tako da v Ljubljano lahko mirno zapelje vsako vozilo, ne glede na to koliko emisij dela. Posebej problematični so starejši težki tovornjaki, ki ne dosegajo niti emisijskega standarda EURO 3.

Ljubljana, ki ji župan pravi "najlepše mesto na svetu", se je po kvaliteti zraka na lestvici 323 evropskih mest uvrstila na 260. mesto. Precej slabo!

Ljubljana ima Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana, v tem si lahko v prilogi 2 preberemo podrobnejši seznam ukrepov. Med ukrepi na prometnem področju so tudi omejevanje hitrosti na avtocestah in hitrih cestah na območjih s slabo kakovostjo zraka, kadar agencija razglasi njegovo čezmerno onesnaženost (točka 4.2.3) in prepoved vožnje tovornih vozil na severni ljubljanski obvoznici (točka 4.2.4). Naveden je tudi nadzor nad izpusti iz vozil s čezmernimi emisijami (točka 4.2.5).

Emisijski standard Euro I je bil sprejet leta 1992, pred 29 leti, in za tovorna vozila ne predvideva nobenih omejitev glede količine izpustov prašnih delcev. Prve znatne izboljšave je prinesel šele standard Euro III, v veljavi od 1999, kar je kar 22 let nazaj. Kljub temu lahko ta 20, 30 ali več let stara tovorna vozila prosto vozijo po mestnih ulicah in onesnažujejo zrak, ob taki starosti pa je vprašljivo tudi njihovo vzdrževanje oz. obrabljenost motorja, kar izpuste le še povečuje.

Za primerjavo si lahko na spletni strani DARS prek interaktivnega kalkulatorja izračunamo koliko informativno stane cestnina za tovorna vozila. Za lažji preračun vzamemo odsek med priključkom Logatec in Celje zahod, razdalja med njima je 100,29km.

Emisijski razred Število osi Cestninski razred Cestnina Logatec – Celje Z.
(100,29km)
Pribitek
E0 2 R2 24,00 EUR 9,07 EUR
E6 2 R2 14,93 EUR
E0 3 R3 26,66 EUR 10,07 EUR
E6 3 R3 16,59 EUR
E0 4+ R4 55,09 EUR 20,96 EUR
E6 4+ R4 34,13 EUR

Pozorno oko lahko opazi, da je cestnina na avtocestah za vozila emisijskega razreda E0 znatno dražja od vozil emisijskega razreda E6. Kar pomeni, da DARS s cestnino na avtocestah na nek način bolj spodbuja rabo okolju in človeku prijaznejših tovornih vozil kot to počne MOL ali katera koli druga občina.

Viri: