Kaj bi raje videli v proračunu, dodatnih 4000 evrov ali 400 milijonov evrov?
pod kategorijami: slovenija politika

Stranke tekmujejo v besednih dvobojih in hitijo naštevat katere agencije vse bi ukinile, če bi prišle do oblasti. Poglejmo kako drage so agencije.

V spodnji tabeli so zapisane agencije Republike Slovenije, ki se napajajo iz državnega proračuna, in zneski v milijonih evrov. Zneski veljajo za 2010, razen kjer je zraven pripisana letnica. Kjer ni podatka, so bile agencije ustanovljene šele letos. Znesek pri javni agenciji za varnost prometa velja le za 4 mesece 2010, ker je bila agencija ustanovljena 2010. Na seznamu ni regionalnih razvojnih agencij.

Agencija Kratica Letni proračun
Javna agencija za civilno letalstvo RS CAA NP
Javna agencija RS za energijo AGEN 2,7
Agencija za javni nadzor nad revidiranjem ANR 0,3
Javna agencija za javno naročanje RS AJN NP
Agencija za javnopravne evidence in storitve AJPES 9,5
Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu NAKVIS 2,7 (2011)
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja AKTRP 13,3
Javna agencija za knjigo RS JAKRS 8,5
Agencija RS za okolje ARSO 38,8
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije JAPTI 7,6
Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS APEK 4,4
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ARRS 3,3
Javna agencija za tehnološki razvoj RS TIA 1,5
Agencija za trg vrednostnih papirjev ATVP 3,2
Agencija za upravljanje kapitalskih naložb RS AUKN 1,8 (2011)
Javna agencija RS za varnost prometa AVP 1,7 (4 meseci)
Agencija za zavarovalni nadzor AZN 2,2
Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke JAZMP 5,6
Javna agencija za železniški promet RS AŽP 1,2
Slovenski filmski center, javna agencija RS   4,5

Znesek, kolikor agencije porabijo skupaj, je 112,8 milijona evrov letno, oz. če vzamemo za enoto patrije, približno eno naročilo patrij. Prihraniti seveda ne bi mogli toliko, ker bi morali izvajanje določenih storitev prenesti na druge, kar pa ne bi nič zmanjšalo stroškov. Kljub vsemu je to, kot bomo videli, malenkost.

Stranke s takimi izjavami o ukinjanju agencij tekmujejo katera bo bolj neučinkovita. V kolikor bi želele biti učinkovite, bi se ozrle po Službi vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR). Tam namreč skrbijo za dodeljevanje sredstev Evropske unije, pri katerih je Slovenija obupno, porazno, nesramno in groteskno zanič. Revizija računskega sodišča je razkrila, da je bilo samo letos zavrnjenih za prek 445 milijonov eurov. Podobno se je godilo pretekla leta, ko je znesek zavrnjenih zahtevkov prav tako presegel 300 milijonov evrov.

S takimi zneski bi (sicer si tega ne želim) glede na sedanjo obljubljeno ceno 1,2 milijarde v štirih letih plačali gradnjo TEŠ6! S takim zneskom bi lahko vsako leto (tudi tega nočem) plačali 3 naročila patrij! In kar je pri teh zavrnitvah najbolj žalostno, zavračamo denar, ki nam ga EU dodeli, SVLR pa ne premore dovolj sposobnosti, da bi ga znali obdržati. In ne, letošnje živahno podajanje funkcije državnega sekretarja na SVLR ni in ne more biti vzrok za tako neučinkovito delovanje, ki izvira že iz preteklih let.

Po objavi poročila mi je Delo.si postreglo še s člankom, imenovanim "Moč bukovih svinčnikov", ki se bere kot propaganda za Ministrstvo za finance, rekoč, da je dobro, da ministrstvo prestreže zahtevke, ki da se jih še enkrat preveri z izračuni na "bukove svinčnike". Da torej ministrstvo za finance ne uporablja računalniškega sistema za obdelavo proračuna in da je dobro, da letno izgubimo 300 milijonov sredstev.

In mediji kot najbolj spektakularno nepravilnost pri vodenju računov najdejo nakupovanje protokolarnih oblačil v Uradu predsednika za vsega skupaj 4 tisoč eurov.